Memorigilo 1: “La genocido ne estas mia afero”

Rudi Barnet

La tekstoj de tiu memorigilo ne pretendas esti ĉio-ampleksa pri la drama historio de la palestina popolo. Ili estas nur la rezulto de la esplorado de meza civitano kiu volas kompreni. La ĉefa celo estas havigi resumon al tiuj, kiuj -kiel mi- kontraŭas ĉian endoktrinigon , kaj kiuj lokas la homan estaĵon sur ĉia religio aŭ ideologio! Escepte de forgeso, oni povos trovi referencon de ĉiu citaĵo aŭ informo. Tiel la leganto povos kontroli la devenon kaj kompletigi siajn konojn. Esperante, ke tiuj konoj ebligos al la civitanoj indiferentaj aŭ blindigitaj de cionisma propagando esti malpli dupoj kaj havi pli objektivan kaj pli homan alproksimiĝon al tiu tragedio.

 

Kiu parolas al kiu?

Infanaĝe, la atestoj kaj la informoj pri la “fina solvo” terurigis min.Adoleskante, mi vidis la terurajn bildojn de “Nokto kaj nebulo” de Resnais kaj la vizaĝon de Irena Sendlerowa, la pola rezistadano kiu savis pli ol 2.500 infanojn el la varsovia geto… Ili restis gravuritaj en mi.

Bildo

Irena Sendlerowa

BildoMarek Edelmann

BildoRaoul Wallenberg

Raoul Wallenberg, tiu juna sveda diplomato kiu savis tiom da judaj vivoj en Hungario, kaj Marek Edelman, la heroo el la varsovia geto, estis ankaŭ parto de mia persona “malgranda panteono”.

Kaj fariĝas nodo en mia gorĝo ĉiafoje kiam mi eniras tiun kvartalon el la venecia geto, kiu nomigis ĉiujn getojn tra la tuta mondo.BildoEnirejo  en la geton de Venecio

Kiel ĉiuj rasismoj, la ideologion kiu igis la nazian teruron oni devas kontraŭbatali senlace, kaj konservi la memorejojn por atesti tian naŭzan flankon de la homa estaĵo.

Neniam estos sufiĉaj publikigaĵoj, filmoj, manifestadoj por denonci kaj informi pri tiu malhonoro de la homaro, kaj la Justico devas esti necedema al ĉiu ago aŭ parolo agresante nianjn kuncivitanojn pro sia haŭtkoloro, religio aŭ kulturo.

 

Al kiu nacio, al kiu popolo vi apartenas?

La senkondiĉa solidareco al israela ŝtato de kelkaj civitanoj el mia lando -religie aŭ kulture hebreaj aŭ ne- kaj ilia lojaleco al la reĝimo -Ni kaj nia lando Israelo… nia ambasadoro… nia nacia himno “Hativah”!…- kiel oni povas aŭdi senĉese en Radio Judaica *(1) ĉiam perturbis kaj intrigis min.

Ili ŝajnas vivi en malsama mondo al tiu de siaj kuncivitanojn… en ekzilo!

Ĉu ili konscias, ke la supereco, kiun ili donas al fremda ŝtato, dum ili apartenas al nia lando, havas ion da… skizofrenia? *(2)

Ĉu ili ne konscias, ke la terura nazia eksterma entrepreno ne koncernas la israelan ŝtaton, sed ĉiujn civitanojn el la mondo, kaj judojn kaj nejudojn?

Ĉu ili ne vidas la perversecon de israelaj regantoj kaj de cionismaj fanatikuloj, kiu subtenas tiun konfuzon kaj senĉese ĝin uzas por pravigi siajn abomenaĵojn kontraŭ la palestina popolo?

 

Tio, kion oni povas legi aŭ aŭdi en la eŭropaj judkulturaj amaskomunikiloj, plejparte ne rilatas al la vivo de la loka juda komunumo.

Anstataŭ informi civitanojn pri sociaj, politikaj aŭ kulturaj aferoj, diskuti pri aktualaj temoj el ilia urbo aŭ lando, la plejparto de tiuj amaskomunikiloj dediĉas plimulton da spaco kaj tempo al Israelo (diversaĵoj, politika vivo, kaj eĉ la veterprognozo!) kaj al elsendo de propagando de la cionisma reĝimo.

…Dum ili akuzas la lokajn pacifistojn importi la “konflikton”.

Ofte estas nur acerbaj kritikoj kontraŭ internaciaj organizoj (UN, Internacia Justica Kortumo, Unesko), virulentaj rifuzoj al ĉia kritiko al Israelo, arogantaj diskursoj rilate al aliaj religiaj komunumoj (ĉefe islamaj), insultoj al palestinanoj *(3) ktp…

Oni venis al tia ekstremo, ke en certaj landoj, tiuj nomataj “sayanim” en la hebrea (volontuloj, helpantoj) kunlaboras rekte kun Mossad *(4), komunikante al ĝi informojn pri kuncivitanoj, partoprenante en propagandaj kampanjoj, ĝis kelkfoje spionante *(5).

Kiel tiuj homoj sukcesis akordigi tian submeton al fremda ŝtato kun deca respekto al sia lando?

 

Rakonto por dormigi la infanojn

En la lernejo de mia vilaĝo nia instruisto laŭdis la meritojn de “tiuj kuraĝaj kolonianoj kiu iris florigi dezerton” kaj entuziasme rakontis al ni la epopeon de tiuj kuraĝaj pioniroj.

La mondo tiam eliris el terura milito, la juda komunumo estis suferinta teruregan tragedion, kaj la malgranda lernanto kiu mi estis ĝojis pro la “feliĉa fino” pro ilia aliro al promesplena estonto.

Longe, la infanoj de mia generacio kredis tiun fabelon. Kiel sendube la junaj socialismaj judoj, idealistoj kiuj honeste foriris el Eŭropo por starigi la unuajn kibutzojn.

Nun ni scias, ke la slogano “Lando sen popolo por popolo sen lando” estis nur malnobla trompo. Tie ne estis dezerto, eĉ estis centoj da urboj kaj vilaĝoj, prosperaj kulturoj, ĝardenoj, diversreligiaj homoj.

…Popolo de pli ol miliono da homoj loĝis sur tiu lando kaj kultivis ĝin *(6).BildoBetleĥemo, 1935BildoBetleĥemo, 1945

 

Tempo pasis, kaj iom post iom la vero malkaŝiĝis.

Ni scias nun, ke la Israela ŝtato estas la rezulto de perforta koloniado, kiu komenciĝis multe antaŭ la 1940/45 milito, kaj kiu malmulte rilatas al la terura nazia “fina solvo”.

Ni scias ankaŭ, post la malfermo de grava parto de israelaj arĥivoj, ke la kreon de la israela ŝtato oni efektivigis per vera krimo kontraŭ la homaro: etna purigado!

Tiu “plano D” ellaborita de Ben Gurion, kaj malvarme efektivigita de la cionismaj milicioj celis “malarabigi” (laŭlitere) la landon mortigante kontraŭstarantojn, elpelante popolojn kaj detruante urbojn kaj vilaĝojn.

Oni zorgeme implementis tiun planon ekde 1947, preskaŭ unu jaron antaŭ la proklamo de la ŝtato.

La celo krei Israelon etne “pura” ne vere sukcesis, pro tio ke “nur” 750.000 al 800.000 palestinanoj estis forpelitaj, kelkaj miloj da civiluloj murditaj, kaj 531 vilaĝoj detruitaj; kaj pro tio ke restas ankoraŭ palestinanoj en ĉi lando.

Multaj jaroj estis necesaj por ke, iom post iom, la detaloj de tiu ignominio estu disponeblaj al la publiko. *(7)

Eĉ cionismaj historiistoj nun agnoskas la ekziston de tiu plano… reduktante sian gravecon kaj la konsekvencojn de ĝia enhavo, kompreneble!

 

Pri la ĝusta uzo de la “ŝoah”

Hodiaŭ ni scias… kondiĉe ke ni volu scii.

Ni scias, ke de 1882 ĝis 1939 ĉirkaŭ 460.000 kolonianoj (ĉefe el Centra kaj Orienta Eŭropo) alvenis en sinsekvaj ondoj.

En 1891 (!) hebrea eseisto Ahad Ha’am tiel parolis pri sia vizito al Palestino: “Eksterlande, ni kutimas kredi, ke Israelo estas preskaŭ malplena, ke nenio kreskas tie, kaj ke kiu volas aĉeti teron povas iri tien aĉeti la teron kiun deziras. Fakte, la situacio ne estas tia, en tiu lando estas malfacile trovi kultiveblan teron kiu ne estu jam kultivata *(8).

De 1939 al 1946 150.000 novaj kolonianoj alvenis tien. Nur malgranda parto de ili estis martiroj de la naziaj koncentrejoj *(9).

Nur multe poste, kiel la israela ĵurnalisto Boas Evron, ni rimarkis, ke “la konscienco de la holokaŭsto estis fakte endoktrinigilo de la oficiala propagando, rozario el sloganoj, falsita mond-rigardo kies vera celo estas neniel kompreno de la pasinteco, sed ja manipulado de la nuntempo *(10).

 

Nurenberga Tribunalo por…

Cionismaj kolonianoj en la jardeko 1930, enklasigitaj kiel teroristoj de la brita okupaciantaro, ne multe zorgis pri tio, kio estis okazante en Eŭropo.

En decembro de 1942 David Ben-Gurion (David Grün laŭ sia originala nomo, elmigris el Pollando en 1906), estonta fondanto de la ŝtato de Israelo, estinte informata pri la efektivigo de la “fina solvo” de la nazioj, montriĝis almenaŭ indiferenta (vidu citaĵon en la titolo).

Li ankaŭ estas la aŭtoro de tiu cinika aserto (1938): Se mi scius, ke eblas savi ĉiujn judajn infanojn el Germanio per ilia transloko al Anglio, kaj nur duonon translokante ilin al Eretz Israelo, mi elektus la duan eblon ĉar ni frontas ne nur al konsidero de tiuj infanoj, sed ankaŭ al la historia konsidero de la juda popolo *(11)

 

Tiu malestimo al martiroj de la holokaŭsto estis severe kritikata de Simon Wiesenthal, la konata ĉasanto de naziaj krimuloj, en la Cionisma Kongreso de 1946: “Ne damaĝus nin havi nian propran Nurenbergan proceson kontraŭ tiuj (cionismaj gvidantoj) kiu ne plenumis sian devon pri ni mem, niaj familioj kaj la juda popolo” *(12)BildoSimon Wiesenthal

 

Tiu proceso postulita de Wiesenthal evidente neniam okazis!

Ĝi estus speciale portinta publikigi kelkajn aspektojn malmutege gloriajn el la cionisma movado… Kiel ĝia kunlaborado kun la hitlera reĝimo!

 BildoBatalantoj de Betar de Jabotinski *(13) en Berlino en 1936 *(14)

 Jicĥak Ŝamir, kunlaboranto de la nazia reĝimo

Kompliceco kun la nazia reĝimo komenciĝis ekde la ekregado de la Führer en 1933 per la “Haavara Akordo” inter la Juda Agentejo *(15) kaj la germanaj aŭtoritatoj por eksportado de kapitaloj, varoj kaj por transloko de elmigrantoj.

Oni taksas, ke inter 40.000 kaj 60.000 germanaj judoj povis profiti de tiu interkonsento, kaj ke la transakcioj atingis pli ol 14 milionoj da tiamaj pundoj.

La interkonsento inter la Juda Agentejo kaj la nazia reĝimo daŭris ĝis 1942! *(16)

La proceso postulita de Wiesenthal estus povinta ankaŭ scii pli pri la projekto de militista alianco de la “Grupo Stern” de Jicĥak Ŝamir kun la hitlera reĝimo.

Tiu propono de 1941 -jam ekde antaŭ ok jaroj Dachau, la unua koncentrejo funkciis- kaŭzis al Ŝamir esti arestita kaj enprizonigita de la Britoj pro “terorismo kaj kunlaborado kun la nazia malamiko” *(18).

Naskiĝinta en Belarusio (sia origina nomo estis Jezernicki), Ŝamir alvenis en Israelon en 1935.

Krom kelkajn monatojn en prizono de la brita okupacianto, sia listo de teroristaj agoj de 1937 al 1948 estas “rimarkinda”: atakoj kontraŭ palestinaj civiluloj, pluraj murdoj, inter kiuj, tiu de Folke Bernadotte, UN-peranto, ktp…

Li poste aliĝis al Mossad *(19), kaj estis unu el ĝiaj ĉefoj dum jardeko.

Poste, li iĝis ĉefministro!

Tiu sulfura personulo, kiu diris en 1988, ke “palestinanoj estos dispremitaj kiel lokustoj… iliaj kapoj eksplodigitaj kontraŭ rokegoj kaj muroj” *(20), estis entombigita ĉi-jare 2012 en la “ejo de la naciaj herooj” kaj ricevis komplezemajn omaĝojn de multaj okcidentaj ŝtatestroj, inkuzive de François Hollande, Prezidanto de Francio!

 BildoBrita polica slipo pri serĉo de Jicĥak Ŝamir

 Bildo

Germana raporto pri propono por kunlaborado de Stern Grupo *(21)

 

Tio, kio nia instruisto diris al ni, do, estis falsa!

Estas ankaŭ infamio ekspluati naziajn monstraĵojn por pravigi la invadon de Palestino. Ne estas la popolo kiu vivis sur tiu lando, kiu devas pagi la krimojn de nazia Germanio, aŭ la niajn!

Estas paradokse, eĉ ŝoke, konstati ke postvivantoj de naziismo aŭ iliaj posteuloj hodiaŭ ne subtenas homojn kiuj suferas subpremon.

Kia aberacia mensa mekanismo kondukas al indiferento pri la mizero de senkulpuloj?

 

Tre utila muftio…

En la vilaĝa lernejo, oni rakontis ankaŭ al ni, ke “la araboj kiuj loĝas en Israelo alianciĝis kun nazioj,” kaj ke “oni devis dispremi ilin”, ke “Al Huseini, la muftio de Jerusalemo estis ilia estro”, ke “li kunlaboris kun Hitler, kaj vokis la palestinanojn aliĝi al la akso-fortoj”.

Tiam ni ne sciis -certaj homoj ne scias ankoraŭ, aŭ ŝajnigas ne scii- ke Amin Al Huseini forlasis Palestinon en 1937 (Libano, Irako… kaj en Germanio ekde 1941), ke li estis vaste diskreditigita en la araba mondo, kaj sia influo sur la palestina loĝantaro estis pli ol limigita.

Tion pruvas la malfortaj rezultoj de siaj admonoj al arabaj nacioj kaj al siaj samlandanoj: nur 6.300 volontuloj el diversaj arabaj landoj (Egiptio, Saŭdarabio, Libano… kaj Palestino) aliĝis al la naziaj militaj organizoj, dum ili estis 259.000, inter kiuj 9.000 palestinanoj, aliĝintaj al la aliancitaj fortoj! *(22)

 BildoAl Huseini kaj la kroataj islamaj SS de la 13a Divizio en 1943

 

Ke Al Huseini estis abomeninda personulo, tio ne diskuteblas -evidente ne estis la opinio de la franca registaro, kiu gastigis kaj protektis lin en 1945- sed tiam por fari lin la “ĉefo” la de palestinanoj…

Kaj dediĉi al li en memorejo Jad Vaŝem pli da loko ol al Goebbels kaj Himmler -la spaco dediĉita al li en “Enciklopedio de la Holokaŭsto” estas superita nur de tiu de Hitler mem- estus ridinde, se ne klare temus pri manipulado por prezenti la palestinanojn kiel kunrespondeculoj pri la hitlera genocido *(23).

Malsanece ŝoka ironio de la historio estas, ke la memorejo Jad Vaŝem estis konstruita sur la tero kaj la ruinoj de la martira vilaĝo Eid Kerem, apud kie estis Deir Jasin *(24).

Deir Jasin estis la palestina Oradour kie, konforme al la perversa plano de etna purigado okazis unu el la plej aĉaj masakroj de civiluloj en 1948 fare de cionismaj milicoj.

Verŝajne gvidistoj de tiu memorejo preferas ignori tiun informon post maldungo de unu el ili: li aŭdacis paroli pri ĝi al vizitantoj! *(25)

 

Nazioj ankaŭ tre utilaj

Perturbas konstati, ke neniu “Nurenberga aŭ Haga Tribunalo” juĝis certajn objektivajn komplicojn de naziaj masakroj, speciale membrojn de brita, kanada kaj usona registaroj, kiuj “sciis” ekde 1942, kiu konis la efektivigo de la “fina solvo” kaj cinike lasis fari.

Post 1945 la “aliancanoj” estis pli ol indulgemaj al germanaj militkrimuloj, speciale Usono, -sed la politiko de Sovetunio estis simila- kiu gastigis kaj protektis multajn naziojn, inter kiuj 4.000-5.000 membrojn de reto de hitlera ĝeneralo Reinhard Gehlen, kiuj fariĝis bonaj usonaj civitanoj kaj “recikliĝis” en la CIA! *(26)

Eĉ oni disvolvis ruĝan tapiŝon por bonvenigi ilin, kiel la nazian inĝenieron Wernher Von Braun kaj sia kunlaborantaro *(27), respondeca pri V2, kiu tiom mortigis

 BildoVon Braun kaj Himmler

 BildoVon Braun kaj Kennedy

En Usono, Von Braun prosperis kiel direktoro de la centro de spacflugo de NASA, kaj finis siajn tagojn kiel usona civitano kovrita per honoroj (Eĉ oni kreis “Wernher Von Brauna tagon”).

Samtempe Usono fermis siajn landlimojn al multaj judoj kiuj fuĝis el la hororo!

Kial oni silentas pri tiuj krimoj? Kial ili neniam estis juĝitaj?

 

Persona atesto...

Stupor-plene kaj kolere, mi lernis el la buŝo mem de bofrato kiu vivis trankvilajn tagojn en Tel-Aviv (poste li mortis tie) kun sia filino kaj genepoj.

Tiu viro estis belga SS el la “Légion Wallonie”. Li batalis ĉe la orienta fronto, kaj li asertis, ke li partoprenis la Batalon de Stalingrado *(28).

Post la milito, li estis malliberigita, kaj senigita de siaj civilaj rajtoj dumvive.

La lastan fojon kiam mi renkontis lin, mi konstatis ke sia ideologio ne ŝanĝiĝis: sia antisemitismo simple transformiĝis en malamo al la “araboj”.

Pro tio li miris, kiam mi rakontis al li, ke la palestinanoj estas semitoj *(29).

Laŭ lia diro, li kelkfoje renkontis kelkajn el siaj eks “kamaradoj” kiuj farigis, same kiel li, israelaj civitanoj.

Tiu situacio ne ŝajnas ĝeni la israelan registaron. Estas vere, ke estroj de Eŭropa extrema dekstro estas regule ricevitaj de Liebermann kaj liaj partneroj.

 

…kaj unuaj demandoj

Kiam, fine de 2008, la israela armeo pluvigis morton sur Gazaon dum 22 tagoj, mortigante 1.387 homojn, inter kiuj 257 infanoj, kaj vundante 5.500, por ne mencii la milojn da konstruaĵoj detruitaj- ne mankis diskutoj kun amikoj kiuj, misinformitaj de la “oficialaj amaskomunikiloj”, ankoraŭ kvalifikis kiel memdefendo tion, kion aliaj konsideras krimo.

La demandoj estis multaj:

Per kiu skizofrenia mekanismo granda proporcio da “eksteraj” judoj, speciale en Eŭropo, povas identiĝi kun tia ŝtato?

Ĉu ni imagu la katolikaron agi same kun Vatikano? Islamanoj kun Saudarabio?

Kia aberacia logiko kondukas konkerantojn konsideri sin kiel defendantoj de la demokratio, dum siaj agoj estas universale konsiderataj kiel krimoj kontraŭ la homaro?

Per kia freneza procedo oni sukcesis konvinki kelkajn el ili, ke estas la palestinanoj kiuj volas preni ilian landon, kaj ke ili nur defendas sin kontraŭ palestinanoj?

Kial la israela popolo kaŝas siajn vizaĝojn kaj fariĝas komplicoj de reĝimo kiu traktas la palestinanoj kiel nova “Untermenschen”?

Kiel agas kelkaj samlandanoj miaj por nei la evidenton, por minimumigi la agojn de reĝimo kiu havas ĉiujn trajtojn de kanajla ŝtato, kaj por deklari antisemita ĉiun opozicion al tiu krima reĝimo?

Kio malhelpas ilin vidi la frenezon de Liebermann *(30) kaj partneroj?

 

Mallonga vidado

Kun miriado da vilaĝoj milite izolitaj unu de alia, Cisjordanio, kie loĝas la plimulto de la palestina popolo, sendube similas al indiaj rezervoj en Usono.

La tuta teritorio estas sub kontrolo de la israela armeo, kiu regule eniras la magran areon A (4% de Cisjordanio!) kiu estas, principe, sub kontrolo de Palestina Aŭtoritato.

Areo B, nome mixta, estas reale tute kontrolita de Israelo.

Sciante, ke Palestina Aŭtoritato havas neniun kontrolon sur areo C, sufiĉas rigardi la mapon por konstati, ke Abbas kaj Fatah kontrolas nenion, krom tion, kion Israelo decidas portempe delegi!

Bildo

Nur Gazao ankoraŭ povas esti konsiderata kiel teritorio sub palestina aŭtoritato.

Objektive parolante, ĝi fariĝis la plej granda koncentrejo sub ĉielo *(31) kun 1,6 milionoj da homoj fermitaj en areo de 360 km2… 7ono el Luksemburgio!

Laŭ UN la loĝantaro atingos la kvanton 2,1 milionoj en 2020, kunportante popoldenseco de 5.800 enloĝantoj por ĉiu km2.

En aŭgusto de 2012, respondeculoj de UN avertis *(32): se oni ne aplikas rimedojn kontraŭ la blokado, kiu daŭre ili suferas, la vivokondiĉoj de la Gazaa loĝantaro plimalboniĝos en 2020.

En Cisjordanio, Israelo daŭrigas ĉiutagan akvoŝtelon, hejmdetruon kaj elpelon por koloniado. En Orienta Jerusalemo la reĝimo disvolvas judigon elpelante la loĝantaron, sub la komplica rigardo de Usono kaj Eŭropa Unio.

Unu el la teknikoj uzataj por kapti teritorion estas deklari tiun kampon aŭ tiun olivarbaron milita areo. Kiam la enloĝantaro estas elpelita, la armeo decidas, ke ĝi ne plu estas milita areo… kaj donas ĝin al kolonianoj!

Oni devas aldoni tiun hontindan muron (760 km planitaj), kiu avancas iom pli sur palestinan landon. Kiam ĝi estos kompleta, 9,5% el Cisjordanio estos ĉe la israela flanko! *(33), kaj senigos la homojn je siaj rikoltoj, je la aliro al siaj putoj, al siaj familioj.

En iuj kazoj -Al Ŭalaĵa *(34), kun 2.000 loĝantoj estas la plej fama ekzemple- la vilaĝo estas plene ĉirkaŭita de la muro

BildoBildoAl Ŭalaĵa, vilaĝo / malliberejo (http://rexistance.blogspot.com)

En 2004 Israelon kondamnis la Internacia Kortumo de Justico en Hago. Ĝi postulis la detruon de la muro kaj la malmuntadon de koloniaj setlejoj ĉe la neisraela flanko la Verda Linio de 1967. Israelo respondis per malestimo, daŭrigante la konstruadon de la muro kaj akcelerante la koloniigon de Cisjordanio.

Estas vere ke, kiel Ŝaron deklaris: “Israelo rajtas meti aliajn en juĝoj, sed certe neniu rajtas juĝi la judan popolon kaj la ŝtaton de Israelo” *(35)

Kiu povas ankoraŭ kredi eĉ dum momento, ke tiu muro celas malebligi teroristaj atakoj, kiam oni scias ke ĝi estas tute ne hermetika? Ĉiutage ĉirkaŭ 15.000 palestinaj laboristoj transiras ĝin kaŝe por esti ekspluatitaj kiel “kontraŭlega” laborforto… kaj subpagitaj evidente!

Etna purigado ne ĉesis ekde 1947… Nur metodo!

 

 

 

[1] Radio de CCOJB, belga dekstra cionisma movado, ekvivalento al la franca CRIF

 

[2] kronika delira psikozo karakterizata de malakordo inter pensado, emocia vivo kaj rilato kun la mondo.

 

[3] Simpla ekzemplo de tiu “literaturo” (inter dekoj da tekstoj eldonitaj en cionismaj lokoj): “Estos necese uzi ekde nun kun tiuj bestoj, la metodo “safaro”: Unua teamo alvenas surloke kun pafiloj de sagoj portante dozon da anestezo, kaj pafas … ĝis la malamika grego estas neŭtrigita. Dua teamo starigas perimetron de sekureco por deadmoni la aliajn sovaĝajn bestojn alproksimiĝi. Tria teamo, bestkuracistoj, trakti “bestoj” sur tero por garantii sian longatempan “remeton” sur kruroj! (Gérard Pierre en “JSSNews” 18/5/2012)

 

[4] Organizo komparebla al CIA, respondeca pri multnombraj murdoj, kidnapoj, atencoj, toksiĝoj, ktp.

Legu Victor Ostrovski kaj Claire Hoy, “Mossad, un agent des services secrets israéliens parle” (Presses de la Cité, 1990)

 

5] Jakob Cohen “Le printemps des Sayanim” (Editions l’Harmattan, 2010) kaj “Info-Palestine” el 09.04.2012

 

[6] 752 048 homoj en brita popolkontado de 1922, kaj super unu miliono en 1944 laŭ la “Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs”

 

[7] “Le nettoyage ethnique de Palestine” de Ilan Pappe (Fayard, 2006)

 

[8] “Emet me-Erez Yisrael” (La Vero de Erez Israelo) de Ahad Ha-am (Asher Hirsch Ginsberg)

 

[9] Edwin Black, “L’accord de transfert: L’histoire non dite du pacte secret entre le Troisième Reich et la Palestine juive” (Nov-Jorko: Macmillan Publishing Co. Londono: Collier Macmillan Publishers, 1984)

 

[10] “Holocaust: the use of Disasters” de Boas Evron, israela verkisto kaj ĵurnalisto (Radical América 1983)

 

[11] Victimes, Histoire revisitée du conflit arabo-cioniste” de Benny Morris (EditionsComplexe, 2003)

 

[12] “Simon Wiesenthal, l’homme qui refusait d’oublier” de Tom Segev (Liana Levi)

 

[13] Naskita en Ukrainio, fondinto de Betar kaj la Juda Legio, ĉefa politika incitanto de Irgun , la subtera armeo cionisma, respondeca pri atakoj kontraŭ la brita okupacio kaj mortigo de palestinaj civiluloj

 

[14] Armeeca juda radikala dekstrema cionisma junulara movado

 

[15] Fondita en 1929, la fakta registaro de la Palestina juda loĝantaro

 

[16] Encyclopeadia Judaica 2008

 

[17] Tiu grupo (ankaŭ nomita “Lehi”) estis klare ekstreme dekstra. Li pledis israelan ŝtaton bazitan sur la principoj de la itala faŝismo (legu http://fr.wikipedia.org/wiki/Lehi )

 

[18] Natan Yalin-Mor, “Histoire du Group Stern” (Presses de la Renaissance, 1978) kaj Charles Enderlin, “Shamir” (Éditions Olivier Orban, 1991)

 

[19] La israela sekretaj servoj (similaj al la CIA)

 

[20] Parolado al judaj kolonianoj (New York Times, 04/01/1988)

 

[21] Traduko de “en.wikipedia.org /wiki/File:SternGang-Doc-Nazi Collaboration”,

 

[22] “Les arabes et la Shoah” de Gilbert Achcar, profesoro ĉe la Universitato de Londono (Actes Sud, 2009)

 

[23] Le Grand Mufti, les palestiniens et les nazis (Dominique Vidal, Le Monde diplomatique de decembro 2009)

 

[24] Ziyad Clot “Il n’y aura d’État palestinien” (Max Milo Editions)

 

[25] “Haaretz” de 23.04.2009

 

[26] Frank Garbely kaj Jean-Michel Meurice “Le système Octogon” (Maha Productions 2008)

 

[27] Pierre Durand “Du nouveau sur le passé nazi de Wernher von Braun” (L’Humanité de 3/2/1997) kaj “La Libération (26): Dora, enterré deux fois” de Morice (“Agoravox”de 23/6/2011)

 

[28] Cionisma kritikisto diris al mi ke la “Legio Wallonie” neniam estis en Stalingrado…Tiu rexisto estis do fanfarono!

 

[29] Parolante semitan lingvon (araban, aramean, hebrean…) kaj origina la Mez-Oriento.

 

[30] Origina el Moldavio, elmigris al Israelo en 1978

 

[31] Laŭ la vortaro: granda fermita areo kreita por grupigo kaj enfermi loĝantaron konsideratan kiel malamiko

 

[32] “Le Parisien” de 27.08.2012

 

[33] Laurent Zecchini en sia artikolo “Prières contre le mur de Cremisan” (Le Monde, aŭgusto 19-20)

 

[34] Vd la raporton “La Batalo de Al Walaja” ( www.france24.com/fr/20100723 )

 

[35] Ĉe BBC 25/03/2001

38 Legu la leteron de 29 judaj eminentuloj en “New York Times” de la 4an de Decembro, 1948

 (Originala franca versio: http://www.michelcollon.info/Memento-1-Le-genocide-n-est-pas.html?lang=fr

 

 

Advertisements

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s