Didaktika metaforo

Ni supozu ke vi, leganto, loĝas kun viaj 5 gefiloj, via edzo aŭ edzino kaj viaj gepatroj en duetaĝa domo kun ĝardeno, garaĝo, manlaborejo, kampo kaj stalo kun bovinoj.

La bienposedaĵo apartenas al via familio ekde dekoj da generacioj kaj vi povas vivi danke al la enspezo de la laborejo, de la kampa kultivado kaj de la bredado de la bovinoj.

Unu tagon, ulo petas al vi gastigi lin kaj sian familion dum kelkaj tagoj. Vi enloĝigas lin en la ĉambron por gastoj ĉe la teretaĝo, por kiu li donas al vi malgrandan lupagon.

Tempo post tempo ILI (gasto kaj siaj familianoj) iĝas ĉiam pli entreprenemaj, ili uzas lavoĉambron, ĝardenon, vian veturilon, ktp. kaj ne plu donas al vi lupagon.

Unu tagon vi revokas ilin al la ordo sed ILI minacas mortigi vin. Timigite vi rifuĝas ĉe via kuzo. Dum via neĉeesto, ILI enloĝiĝas en la unua etaĝo. Je via reveno ILI rifuzas lasi vin eniri vian etaĝon kaj vi estas devigita aranĝi vin en la ĉambro por gastoj en la teretaĝo.

Kiam vi provas supreniri la unuan etaĝon ili bategas vin kaj, kvazaŭ tio ne sufiĉus, ili pafmortigas unu el viaj gefiloj. Vi vokas policon sed ili diras, ke ili ne havas tempon.

Unu tagon ili uzas vian laboratorion kaj per la mono de viaj ŝparlibretoj ILI pligrandigas ĝin. Danke al ilia kapablo, al iliaj internaciaj rilatoj kaj al la subpagita laboro de du el viaj gefiloj, ILI sukcesas starigi malgrandan industrion.

Unu tagon alvenas parencoj de ILI en malfacilaĵoj: vi estas devigita forlasi la ĉambron de la gastoj ĉe la teretaĝo kaj vi nun devas loĝi en la garaĝo. Viaj gefiloj devas tranokti en tendo en la ĝardeno kaj viaj gepatroj surstrate.

Unu tagon vi estas tute tedita kaj vi provas forigi ilin perforte. Vi mortigu unu el iliaj gefiloj sed ankaŭ ili pafas kaj mortigas unu el viaj gefiloj, aldone damaĝas garaĝon kaj detruas tendon. En la domo kaj en la najbaraĵo ĉiu via signo estis forviŝita kaj ILI aplikis ĉie sian familian blazonŝildon. Vi vokas policon, kiu ne scias kion fari, polico timas ILIN kaj petas al vi translokiĝi ĉe vian kuzon.

Unu tagon tiu ĉi problemo alvenas antaŭ juĝisto: ILI deklaras ke posedaĵo apartenas al ili ĉar kiam ili alvenis estis neloĝata, ĉar iliaj praavoj, per helpo de Dio, loĝis tie antaŭ 2000 jaroj, ĉar ILI transformis aridan terenon en ĝardeno, ILI kreis industrion kaj nun, danke al ILI ĉio enordas.
Aldone ili memorigas siajn multajn gefratojn mortigitajn de banditoj en alia lando. Malgraŭ ke ankaŭ vi estu observanta kredanto ILI, mensogante, diras ke Dio estas ĉe ilia flanko kaj do tio ĉi estas nur religia konflikto.

La juĝisto, konsiderante ke ne eblas difini al kiu apartenas la bienposedaĵo ĉar ILI detruis la bienregistron kaj ĉiujn dokumentojn, decidas salomone atribui domon kaj laborejon al ILI kaj ĝardenon, garaĝon, kampon kaj stalon al vi.
Ili mortigas la superintendanton de la juĝisto kaj nokte ili metas ĉirkaŭbaradon kiu malebligas al vi la eniron en la stalon kaj en la kampon.
Senpove vi vidas ILIN melki viajn bovinojn kaj labori per viaj instrumentoj.

Furioze, kun kelkaj amikoj vi klopodas rekonkeri vian domon, sed ILI retropuŝas vian atakon frapante ĉiujn kaj okupas la tutan posedaĵon kaj eĉ la legomĝardenojn
de najbaroj el kiuj elprenas legomojn.

La juĝisto permesas al viaj gefiloj restadi en la ĉambro por gastoj, kaj vi povas enloĝiĝi en la garaĝo, kiun vi devas ripari je viaj elspezoj.

Unu tagon ILI, helpitaj de potenca amiko, per minacoj aŭ per la redono de parto de legomĝardenoj, sukcesas konvinki viajn najbarojn ne plu helpi vin. Intertempe ILI planas vian definitivan forpelon kaj por konvinki vin foriri ILI detruas garaĝon, kontrolas vian poŝton, viajn telefonvokojn, viajn movojn, konfiskas al vi veturilon, detruas televidilon, ktp.

Por pagi tiujn ĉi intervenojn ILI devigas vin kunpagi administrajn elspezojn. Aldone ILI ricevas kompensadon pro la morto de multaj el siaj gefratoj okazinta eksterlande.
Dum vi mizeriĝas ILI prosperas.
La juĝisto donacas al vi tendon kaj atribuas mizeran vivrenton al viaj gepatroj kiuj estis enloĝitaj en provizora-definitiva tereno de najbaro. Du el viaj filoj vivas malfirme en la teretaĝo, la tria elmigris eksterlanden kaj de tempo al tempo sendas iom da mono.

Unu tagon ILI metas kradpordon en la enirejo de la ĝardeno kaj alian en la doma enirejo. Vi ne plu povas iri al viaj gefiloj, nek al viaj gepatroj, nek al via laborejo, al bazaro, al lernejo aŭ al malsanulejo. Viaj gepatroj kaj via elmigrita filo ne plu povas eniri. Intertempe alvenas aliaj parencoj de ILI kaj aranĝas sin en ruldomo kiun parkadas en la ĝardeno.
Aldone ili diras ke via fida hundo povus iĝi danĝera kaj mortigas ĝin.

Unu tagon vi rezignacias kaj agnoskas vian malvenkon. Vi akceptas, ke la domo estu ILIa interŝanĝe kontraŭ la eblo vivi en paco en via ĝardeno kaj rekonstrui garaĝon. ILI deklaras sin kontentaj ke finfine vi agnoskis ke ILI estas la laŭleĝaj posedantoj kaj “malavare” ofertas al vi enloĝiĝi en la restanta parto de la ĝardeno.

Intertempe kelkaj el ILI insultas vin, denove detruas vian tendon, hakas olivarbojn el kiuj vi obtenis vian enspezon por via vivtenado kaj fermas vian akvokranon.

Unu tagon, konsiderante ke situacio estas neeltenebla, vi fusilpafas direkte al domo kaj vundas unu el ILI. Kiel respondo ILI mortigas unu alian el viaj gefiloj, frapegas vin kaj enfermas vin en la formetejo deklarante ke vi estas danĝera teroristo kaj ĝis kiam vi ne kvietiĝos ili ne plu parolos kun vi. Se tio ne sufiĉus, via edzo /edzino riproĉas al vi vian netaŭgecon kaj minacas ekserĉi sian vojon sola.

Unu tagon pro senesperado, via filo ekĵetas ŝtonojn kontraŭ ILI, sed ili respondas per fusiloj, kanonoj, bomboj, helikopteroj, tankoj, malpermesoj, kontroloj, detruadoj, minacoj, forpeladoj, ktp.

Homoj, informataj nur de ILI, pensas ke ĉiuj vi estas perfortuloj kaj ne helpas vin.
Multaj homoj, inkluzive la juĝisto, silentas ĉar estis timigitaj de la ILIa potenca amiko aŭ ĉar estis impresitaj de la masakro okazinta al iliaj gefratoj eksterlande.

Iu ekdeklaras, ke vi nur bordelumas, ke helpi vin tro multekostas, ke vi havintus akcepti ilian malavaran oferon de paco, kaj ke eble preferindas ke vi foriru…
Aliaj, mem denunciante situacion, ne aŭdacas interveni aŭ malinteresiĝas.

Kara leganto :
se vi troviĝas en tiu ĉi situacio vi nur povas esti

Palestinano

Kompreneble ILI estas cionistoj, polico estas britoj, la ĵuĝisto estas Unuiĝintaj Nacioj, homoj estas internacia komunumo, najbaroj estas Egiptio, Jordanio, Sirio, Libano, la potenca amiko de ILI estas Usono, ktp.

Kiel oni povos nun konvenki ILIN redoni ŝtelaĵon aŭ almenaŭ permesi akcepteblan kunloĝadon?

 

(originala itallingve: http://web.ticino.com/storiaspse/doc/03/00lezioni/13.html)

Advertisements

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s